Инженер - проектант външни ВиК мрежи

Реф. № 10009 Месторабота: София

Във връзка с разширението на екип ВиК и АПГИ, който предоставя техническо решение на основните водоснабдителни и канализационни инсталации в сградите, както и площадковите мрежи и съоръжения – помпени станции, локални пречиствателни станции, инфилтрационни системи и сондажи, търсим специалист Инженер проектант външни ВиК мрежи

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 

 • Извършва проектиране по част външни ВиК мрежи във всички фази; 
 • Решава оперативни въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на проектната документация;
 • Коригира констатирани пропуски и грешки в проектите си;
 • Допълва преди или след предаването на проектите спецификации и детайли към тях;
 • Защитава проектните разработки пред одобряващите инстанции;
 • Контактува с юридически лица, подизпълнители и клиенти на фирмата, както и с дружества, осъществяващи независим строителен надзор и други организации, обезпечаващи проектантската и строителната дейност.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПИТ 

 • Висше образование, специалност Водоснабдяване и канализация;
 • Опит в изготвянето на план-схеми, идейни, технически и работни проекти по част ВиК;
 • Отлично познаване и разчитане на проектната документация и на строителния процес като технология;
 • Познаване на действащата в България нормативна уредба в областта на ВиК;
 • Компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, Urbano Hydra&Canalis, REVIT (предимство);
 • Английски език;
 • Желание за работа в екип;
 • Острота и точност в проектирането.
 • Ще се считат за предимство опита в упражняване на авторски надзор; опита в оценяването на инвестиционни проекти; наличието на лицензи, референции и препоръки; подробен списък на проектираните обекти;

ВАШИЯТ НОВ ЕКИП 

Екип ВиК и АПГИ е един от основните екипи в отдел "Инженерно проектиране". Колегите допринасят за успешните проекти на ИПА благодарение на сериозната си експертност, сплотеност и кординация на проектните решения с архитектите в компанията от идейна фаза до реализацията на проекта. 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 • Ние ви предлагаме да станете част от семейството на екИПА и да:
 • Участвате в разнообразни и интересни проекти в различни сфери;
 • Имате ясно професионално развитие и кариерна пътека;
 • Да работите в ефективна организация и завършен процес; 
 • Модерен, иновативен офис;
 • Екип и среда, в който всеки подкрепя работата и развитието на другия.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ 

Ако желаете да станете част от нас, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка, списък с референтни проекти и посочен телефон за обратна връзка. Ще се свържем само с кандидатите, които отговарят на основните изисквания посочени в обявата. 

* Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
 

Форма за запитване

Максималният размер е: 2MB. Позволени формати: pdf, doc, docx