Архитект - водещ проектант на инвестиционни проекти

Реф. № 10002 Месторабота: София

Вярваме, че големи проекти се създават от хора с големи мечти!  Ако и ти мечтаеш смело, действаш със замах и искаш да видиш реализация на идеите си в нашата динамична творческа среда, стани част от екИПА.  

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 • Проектиране във всички фази на архитектурния проект - идейна, техническа и работна; 
 • Поемане на ролята водещ проектант от самото начало до получаване на РП;  
 • Водене на цялата комуникация по проекта и съобразяването му с изискванията на клиента, средата, качествената архитектура, устойчивите практики и законодателната рамка; 
 • Координация и съгласуване на техническите решения на всички специалности и управление на ресурсите в проекта;  
 • Идентифициране на проблеми и предлагане на решения за визията и техническите решения на обекта и ефективното използване на материали, технологии и ресурси; 
 • Организация на работата на проектния екип спрямо стандартите на проектния мениджмънт и управление на обхвата, сроковете и бюджета на проекта;  
 • Изготвяне план-график за проектиране, следене и отчитане прогреса и статута на проекта спрямо заложените параметри пред мениджмънта на компанията; 
 • Прилагане на основното съдържание на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. 

ОПИТ, КВАЛИФИКАЦИЯ  И УМЕНИЯ

 • Завършено висше образование по специалността; 
 • Минимум 5 години работа по специалността; 
 • Опит като водещ проектант в мащабни проекти; 
 • Отлични умения в софтуерните продукти - REVIT,  PhotoShop, MSОfficе; 
 • Познаване и прилагане на нормативната база в областта на проектирането; 
 • Владеене на английски - писмено и говоримо; 
 • Умения за планиране и проследяване и ръководене на проектния екип; Умения за работа в екип, комуникативност и гъвкавост; 
 • Желание за израстване в професията ...и не на последно място - чувство за хумор и умение да се се забавляваш :)  

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 • Станете част от най-големия архитектурен екип в България; 
 • Мотивиращо възнаграждение, обвързано с опит, квалификация и резултати ; 
 • Допълнително здравно осигуряване; 
 • Мултиспорт карта; 
 • Модерен и комфортен офис, гурме кафе и плодове за екипа; 
 • Екип, който ще ви помогне да навлезете в работата и да се развивате; 
 • Приятелска среда и забавни вътрешни инициативи  

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ 

Попълнете формуляра, като прикачите: 

 • Вашата автобиография с актуална снимка и контакти 
 • Портфолио с Ваши проекти като прикачен файл или линк 

Ето как ще ви помогнем да станете част от екИПА 

Знаем, че за да се чувстване пълноценен член на екИПА и да се ориентирате във вътрешната организация и процеси, е необходимо време. Затова всеки нов член на екИПА получава лично разработена програма за въвеждане в работата, която включва: 

 • Запознаване с работата на всички отдели; 
 • Софтуерни обучения за въведения BIM стандарт в ИПА и другите софтуерни продукти и платформи, които ползваме; 
 • Обучение за вътрешния процес на проектиране от концепция до работен проект;
 • Ментор за въвеждане в работата и поемане на първите проектантски отговорности.  

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Форма за запитване

Максималният размер е: 2MB. Позволени формати: pdf, doc, docx