Специалист ПТО и тръжни процедури

Реф. № Tender Specialist Месторабота: София

Специалист ПТО и Тръжни процедури

С услугите за управление и бюджетиране на проекти и изготвяне на тръжна документация за избор на строител, ИПА цели да затвори цикъла в процеса на проектиране и да гарантира на клиентите си навременно и качествено проектиране и реализация. Във връзка с разширяване дейността на екипа си търсим нови попълнения на позицията Специалист ПТО и Тръжни процедури

 
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 

 • Извършва преглед на проектната документация и проверка на КС по всички специалности. Умение да констатира пропуски и грешки в даден проект;
 • Изготвя документи и технически спецификации за Тръжни процедури; 
 • Съдейства при провеждането на тръжни процедури и спомага при анализирането на офертни предложения;
 • Извършва остойностяване по специалности и цялостно бюджетиране на даден проект;
 • Решава оперативни въпроси, които възникват в процеса на разработване и окомплектоване на проектната и тръжната документации;
 • Изготвяне на времеви графици за изпълнение на СМР към даден проект при необходимост;
 • Съдейства за координирането на проекта и при необходимост съдейства за осъществяване на контрол по време на строителство на обект;
 • Съдейства по време на Авторския надзор, при необходимост контактува с юридически лица, подизпълнители и клиенти на фирмата, както и с дружества, осъществяващи независим строителен надзор и други организации, обезпечаващи проектантската и строителната дейност;
 • Непосредствена оперативна дейност в офиса и при нужда посещения на обект;
 • Комуникация и кореспонденция с  възложители, доставчици и строители.

ИЗИСКВАНИЯ 

 • Висше образование - архитектура или инженерни специалности;
 • Минимум 3 годишен практически опит в изпълнението на обекти и участие в строителният процес /опит като специалист по контрол за качеството и/или ПТО на обект са предимство/;
 • Организационни и комуникативни умения, работа в екип и умения за работа с клиенти;
 • Подреденост, лоялност, експедитивност и желание за непрекъснато обучение в сферата на строителството;
 • Умения за координиране и управление на процеси и екипи. (Опита в среда с интегриран процес на управление на проекти в стандарт PMBOK и познанията на методологията е предимство);
 • Отлично познаване и разчитане на проектната документация и на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране на процеса;
 • Познаване на действащата в България нормативна уредба в сектора и на строителните технологии и новостите в тях;
 • Компютърна грамотност - MS Office, MS Project, AutoCAD, REVIT (предимство);
 • Шофьорска книжка - В категория за управление на МПС;
 • Английски език – Задължително, Немски език е предимство.

За екИПА

ИПА е динамична и креативна компания, специализирана в проектирането на жилищни, образователни, социални, болнични, индустриални, логистични, търговски, административни, бизнес и офис сгради, градска среда и др.
Най-големият актив на ИПА е сплотеният и мотивиран екип. Благодарение на разнообразната ни експертиза, предлагаме цялостен пакет от услуги за нашите клиенти - от творческа идея до реализиран проект. В компанията са обособени специализирани екипи за цялостен инвестиционен проект, които непрекъснато обменят опит, познания и идеи и гарантират качество на проектите и успешна реализация. 

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 • Работа в млад и динамичен екип;
 • Разнообразни и интересни проекти в различни сфери;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Месторабота: София;

Ако желаете да станете част от екипа ни, изпратете Вашата автобиография с актуална информация и снимка, както и контакти за обратна връзка. Ще се свържем само с кандидати, които отговарят на основните изисквания в тази обява. 

* Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

Форма за запитване

Максималният размер е: 2MB. Позволени формати: pdf, doc, docx