Иновативни енергийно-ефективни решения в Бизнес център Велико Търново

22.11.2019

Интервю с арх. Теодора Кошева и арх. Слав Динев. Оригинална публикация.


Арх. Кошева и арх. Динев, представете в началото Бизнес Център Велико Търново и Вашето участие в проекта.

 

Бизнес Център Велико Търново е проект за изграждане на мултифункционална сграда в старата българска столица. В нея ще има модерни офиси, зали за конференции, срещи и спорт, фитнес, плувен басейн, кетъринг зона и много други необходими помещения и услуги за успешните фирми и техните служители.

Ние го наричаме „многопластов“ обект, предизвикателство от гледна точка на многообразните функции, както и възможностите за мобилност и гъвкавост на пространствата. Като цяло това е сграда, осигуряваща нови пространства и функции, непознати до този момент в града, което отваря врати за развитие на различни бизнеси. Предвиждат се нови офисни площи, като това, разбира се, е основната функция на сградата. Офисите са от висок клас, с голяма мобилност и функционалност, като е предвидено специално „умно“ управление на всяка самостоятелна единица, което да осигурява правилно регулиране на ресурсите и комфорт на обитателите. Като съпътстваща функция се предвижда допълнителна зона от тип споделено офисно пространство (co-working space), множество търговски обекти, обекти за хранене, спортна зона с фитнес и зали за групови тренировки и не на последно място покрит плувен басейн.

Една от най-ценните придобивки за Велико Търново ще бъде бъдещият конгресен център. Конгресният център е нещо иновативно за града. Той представлява съвкупност от няколко зали, разположени на 2 нива, с различни размери, предлагащи гъвкаво преразпределяне на пространствата. Най-голямата зала има възможност да побере над 500 души за конференции, представяния, коктейли, концерти и други. Към тези зали има и открита тераса, която позволява организирането на събития и коктейли навън.

В сградата има и център за съхранение на данни, който ще помещава оборудване с над 80 шкафа, които да се използват от един наемател или да бъдат отдавани самостоятелно под наем.

 

Какви бяха изискванията на Инвеститора, които повлияха архитектурната концепция на сградата?


Изискванията от страна на Възложителя бяха многобройни. Ние успяхме да удовлетворим всички от тях, като разбира се ги пречупихме през добрите проектантски практики, за да постигнем перфектна симбиоза между функциите. Едно от основните изисквания беше към енергията, не само електроенергия, но и такава за отопление и охлаждане. Как можем да я осигурим, съответно генерираме, и как да я оползотворим по най-добрия устойчив начин. Позиционирането на множество функции и услуги от висок клас на едно място, цялата вътрешна комуникация, достъпът на служители и посетители, комфортът на обитаване, както и управлението на сградата са останалите най-обсъждани теми по време на проектиране.

 

Работата по проекта се отличава с иновативен подход. Бихте ли разказали за ролята на 3D моделирането за този обект?


Работата в БИМ среда е основен начин на работа в компанията. Дигиталната среда, в която проектираме, позволява изграждането на триизмерни модели по всички проектни части. Всички елементи имат както геометрична репрезентация, така и подробна мета информация. Налице е динамична обвързаност на моделите с проектната документация, количествените сметки и спецификации. Работата на проектантите от всички проектни части в БИМ среда осигурява по-добра проследимост, възможност за вземане на информирани решения в „реално време“ и елиминиране на грешките при проектиране. БИМ моделът впоследствие дава възможност да бъде използван за сграден мениджмънт и за последващо внедряване на „digital twin“.

 

Сградата е с отличителни енергийно ефективни характеристики. Бихте ли разказали за някои от решенията при инсталациите и използваните материали, с които ще се удовлетворят високите стандарти за енергийна ефективност и ще се гарантира комфортът на ползвателите?


Част от ресурса се генерира от геотермална енергия по цялата площ на бизнес центъра, където са разположени 72 бр. сонди. Сондите не черпят вода. Те работят, като отдават или отнемат топлина от земята. Друга основна функция е утилизацията на отпадна топлина и използването й обратно в енергийните центрове на сградата. Утилизацията на отпадна енергия не е нещо иновативно, като важното тук е чрез правилното използване да се постигне висока ефективност. Говорейки за ефективно оползотворяване на топлина, не може да не споменем и центъра за съхранение на данни, който е един не-малък източник на отпадна топлина, която се използва обратно в сградата за отопление на вода или въздух.

Едно от предложенията ни към инвеститора беше за по-различно пестене на енергия, а именно използването на дъждовна вода за санитарни нужди. Първоначалната инвестиция за изграждането на такава инсталация е нещо допълнително, като в дългосрочен период от време е добра и надеждна инвестиция, която щади и оползотворява природните ресурси по възможно най-добрия начин.

Друго интересно решение е това, че слънчевата енергия се следи и управлява и посредством „умни“ щори. Ако проникващата слънчева топлина в помещенията нарасне, автоматично се променя управлението на климатизацията и се спускат щорите. Разбира се, всичко е програмируемо и управляемо в реално време от всеки наемател, за да се осигури индивидуален комфорт.

Това са само някои примери за осигуряване и оползотворяване на енергия, като комфортът на обитаване на служители и посетители е на първо място. Използвани са множество способи за управление на енергията, но цялостното им прилагане води до една високоенергийна и ефективна сграда.

Предизвикателствата при проектирането на Бизнес Център Велико Търново идват от това, че е необходимо да се съвместят много и различни функции, които същевременно да работят заедно, без да си пречат. Именно това е вдъхновяващото в задачата - да успееш да създадеш комфортна и уютна среда, която да е в полза на човека. Това е задачата и вдъхновението на архитектурния екип от Иво Петров - Архитекти - арх. Теодора Кошева и арх. Слав Динев, които заедно работят по проекта Бизнес Център Велико Търново. "Заедно" е важен принцип в екипа - така осигуряваме най-добрите идеи и надеждност, както и ефективност в процеса на проектиране.