Жилищен комплекс River Park

Локация кв. Симеоново, гр. София, България
Година 2022
Категория Жилищни сгради
РЗП 24 512 кв.м
Статус В процес на реализация
Инвеститор "Недвижими имоти девелъпмънт" ЕООД
Строител "Калистратов Груп" АД

Екип

  • https://www.riverpark.bg

За проекта

Жилищен комплекс River Park е един от най-мащабните проекти в портфолиото на ИПА. Той се отличава от всички останали жилищни комплекси с акцента си върху създаването на качествена и здравословна съвременна среда за обитаване. Централно място в концепцията заемат проектирането на няколко типа жилищни сгради, състоящи се от различен брой индивидуални еднофамилни жилища , организирани в прецизно планирана природна среда, която заема 80% от територията на River Park. Озеленените площи в комплекса интегрират визията и усещането на Витоша, в чиито поли се разполага той. River Park черпи както от благата на планината, така и осигурява на обитателите си лесна и удобна връзка с големия, развиващ се град.

River Park се намира в Симеоново, в непосредствена близост до природен парк Витоша и станцията на Симеоновския лифт. Това вдъхновява проектантите и инвеститорите да създадат не класически жилищен комплекс, а парк за обитаване.
Внедряването на природната среда става водещ принцип в проектантския процес. Търсят се повече пространство и свободни площи за сметка на жилищна площ. Комплексът се концентрира около максимата за създаването на цялостна среда за обитаване, която се простира извън рамките на индивидуалното жилищно пространство.

Оформянето на комплекса преминава през мултидисциплинарен последователен и прецизен проектантски процес. Всички решения са базирани на дълбоки проучвания за локацията, природната среда, светлината, гледките, формообразуването, както и предпочитанията на съвременния обитател.

В резултат на прецизното градоустройствено планиране, комплексът разполага с широки вътрешни улици, около които са поместени жилищните сгради, които разполагат с индивидуален двор и гледка към Витоша. Самите сгради се разполагат терасовидно за постигане на ефективно ослънчаване и максимално добро изложение към планината и града.

Архитектурата на сградите е модерна и минималистична, с изчистени линии и материали. Цветовете и повърхностите са подбрани, така че да контактуват със заобикалящата ги природна среда и логично да се вписват в нея. В комплекса се развиват три типа сгради – редови, къщи-близнаци и еднофамилни. Те са обединени под общ дизайн език, но различни с определените си специфики. Това спомага комплекса да се възприема като едно цяло, но и да не бъде еднообразен и монотонен за обитателите и посетителите си. Като материали са използвани дървото и фалцова ламарина, използвана по нестандартен начин. Тя най-често се използва само по покривите, но в случая е интегрирана във фасадното решение. Тя се обръща по страничните фасади и допълва усещането за уют в облика на сградите.

Всички нежилищни площи в комплекса се организират като озеленени социални пространства. Стремежът в цялостната визия на откритите площи в River Park е те максимално да наподобяват естествена природа наоколо. За постигането на тази цел са използвани редица похвати като търсенето на асиметрия, неправилни природни форми и пространствата, които да изглеждат така сякаш не са създадени от човешка ръка, а чрез естествената сила на природата.

Интересен момент е и целенасочената употреба на дървета и храсти, които се намират във Витоша. Този похват създава търсеното усещане на единство с планината и привлича там и флората и фауната наоколо. Предполага се, че след обогатяването на ландшафтната среда в комплекса естествено ще бъдат привлечени птици, насекоми и други дребни животни, обитаващи околността.

Желанието на възложителите е да осигурят комплекс от 352 къщи - 191 редови, 148 къщи-близнаци и 13 самостоятелни. Цялостната концепция за комплекса ще бъде изпълнена в две фази.

Прочети повече