Арх. Цветан Петров за професията архитект

07.01.2020

Каква е необходимата образователна квалификация за професията? 

 

Архитектурата е една от малкото специалности, които не се изучават задочно, също като лекарската професия. Отговорността, която носи архитектът е толкова голяма, че изисква наистина солидна подготовка. За да бъдеш правоспособен архитект е необходимо да имаш магистърска квалификационна степен. В България най-често студентите избират традицията в лицето на УАСГ, като останалите университети все още наваксват в създаването на утвърдени кадри по специалността. В компанията кандидатстват и доста хора завършили в чужбина. Практиката показва, че независимо от нивото на образованието, в чужбина е доста трудно да се адаптираш, поради необходимостта от познаване на местната законодателна рамка. 

Забелязали сме, например, че чуждите университети подготвят своите студенти главно в създаването на концепции и идейни проекти и те изискват от студентите си близо двугодишен стаж в реална среда преди да се дипломират окончателно. Подобна е ситуацията в RIBA (Royal Institute of British Architects). Това помага на младите архитекти да придобият реални знания от реалната архитектура и тогава да се окичат със съкращението арх.

Основното предизвикателство, което срещаме е, че току-що завършилите студенти имат пропуски в познаването на чисто техническата работа по проектирането. По време на следването си правят проекти за опери, небостъргачи и други грандиозни проекти, но не обръщат внимание на най-необходимите и практични умения, които се ползват в ежедневието. 

 

Колко са подготвени българските студенти по архитектура, за да навлязат в професията?


Няма как да станеш архитект без да си положил нужните усилия в университета. Теорията е основоположна за професията, но, както и вярвам в много други професии, в практиката нещата са много различни. 

Вече втора поредна година провеждаме нашата стажантска програма „Бърз старт за архитекти”. Самото й име е такова, защото в рамките на 2 месеца всички участници се сблъскват с реални казуси, а още от първия ден им бива назначен персонален ментор. След преминаване на обучения, които включват и така наречените „меки умения”, защото освен да проектираш, трябва и да умееш „да продаваш” своя проект, ги пускаме в дълбокото. Т.е. стартират работа с конкретни задачи по реални наши проекти. 

Това си е чисто наше ноу-хау. Всяка година надграждаме тази програма все повече и се радваме, че при нас идват наистина качествени и амбицирани млади хора. Първата година приехме 22 кандидатури, 6-има преминаха програмата, а 4-ма получиха трудов договор. Тази година кандидатите бяха 35, от тях останаха 7 на стаж. 

 

Какви са отговорностите и предизвикателствата в работния процес? 

 

Все повече осъзнаваме, че архитектът е колкото артист, толкова и учен. Ние всички искаме да имаме възможността да реализираме смели и иновативни проекти. Средата има други очаквания от нас. Все още в България архитектурата решава главно бизнес и житейски проблеми. Истински добрите архитекти успяват да създават проекти, които отговарят на нуждите и изискванията на клиента и създават естетична среда, която възпитава. Ние се гордеем, че във всичките си проекти сме вложили практичност и творчество. 

Друго важно предизвикателство пред архитекта е управлението на необходимите ресурси и време, както за проектиране, така и за строителния процес. Всеки може за дълго време и много средства да направи, наистина добър проект, но малцина са тези, които успяват да се справят с изискванията на клиента за бързина и ефективност. В нашата компания ние развиваме екипа и като творци, и като технически компетентни специалисти и като мениджъри на своите проекти. Това ни отличава от много други компании не само в България, но и в Европа. 

Ролята на архитекта в работния процес е също да служи, като координатор и експерт между всички въвлечени участници в инвестиционно-строителния процес. Разбирането на нуждите, както на клиента и участниците, така и на самия проект и защитаването на най-добрата дългосрочна стратегия за проекта е основна задача в процеса на проектиране. 

Не на последно място е създаването на естетически издържана и функционална архитектура. Ние създаваме нещо, което ще бъде част от живота на хората десетки-стотици години и отговорността е голяма. 

 

Какви са възможностите за професионална реализация и финансово възнаграждение пред младите колеги-архитекти? 

 

Може би е силно казано, че архитектурата е призвание, не просто професия, но все пак в това има доста голяма доза истина. За да се реализираш, като архитект е добре да работиш на място, където можеш да натрупаш голям опит за кратко време. При нас има колеги, които са започнали като стажанти преди 6-7 години и вече са лидери на екипи, ръководейки огромни проекти. Затова сме създали ясна кариерна пътека. Можеш да започнеш, като стажант и ако искаш да се развиваш, работи, усвоявай нови умения и ние ще ти дадем шанс с по-сложни и по-отговорни задачи и ще те развиваме. Ние гледаме на практичното обучение, като на инвестиция в компанията, не само в хората. Знаем, че колкото по-можещи и способни са хората от екипа, толкова по-силна е компанията. 

Финансовото възнаграждение в професията е обвързано с нивата на заплащане в бранша. Това, което сваля цената на архитектурните услуги обикновено са самите архитекти. Конкуренцията е колкото полезна, толкова и опасна, защото можеш да свалиш цената, но да не можеш да изработиш проекта. При нас идват големи инвеститори и клиенти, които освен добра цена търсят и сигурност и качество. Това се постига с управлението на сериозен ресурс и качествен екип. Ние се стремим да сме адекватни, като заплащане към нашите служители, като се съобразяваме с възможностите на пазара. Начинът да получаваш повече е като доставяш повече с добро качество и в срок. 

 

Какви източници ползвате за повишаване на квалификацията?

 

Това е едно от нещата с които се гордеем. Ние влагаме много в повишаването на квалификацията на екипа. Имаме редица програми свързани с това. Когато един човек, например стане член на екипа, ние изготвяме индивидуална програма за въвеждането му в работата. 

В компанията има създадена практика да развиваме знанията и уменията на колегите. Ползваме различни външни обучителни организации, имаме бизнес коуч, с който работим и ползваме огромния ресурс от натрупано вътрешно знание, което споделяме.
 
Програмата ни за развиване на знания и умения съдържа 28 обучителни модула, което си е почти колкото 5-6 семестъра в университета. В нея участват всички, като се включват там, където е важно в този момент да се развиват. 

Установихме, че споделянето на опит от проекти, които работим е много ефективен начин за учене. Имаме навик да си организираме case studies и да изследваме различни проблеми и предизвикателства по проектите. Така създаваме ресурс от споделени знания, докато работим. 

 

Работа в екип или индивидуален творец?

 

Преди беше популярно да се смята, че архитектурата е самотно призвание. Отговорността на професията се носи индивидуално, както и славата. Но! Настоящето обаче и моят опит доказват, че един от най-силните мотиватори за всеки архитект е да работи в сплотен екип – този факт е базиран и на скорошно проучване на Асоциацията на архитектите в България сред действащи архитекти. За мен беше много любопитно да науча, че вече не заплатата е основен фактор за работата, а именно професионализма на екипа, средата и възможностите за развитие. 

Убеден съм, че най-добрите резултати се получават в екип, когато хората могат да обменят своите идеи, да се получи дискусия и по този начин да бъде прецизиран всеки един проект. 
Всеки един от нас в ИПА може да разчита на професионализма на всичките си 100 колеги, а вътрешното ни разпределение по екипи от по около 5-7 човека позволява по-голяма гъвкавост при поемането на проекти от нашите клиенти. 

 

Какво всъщност не бива да прави архитекта?

 

Архитектурата не бива да съществува отделно от всичко, което ни заобикаля. Архитектурата не е самоцел, не бива да служи на желанието на всеки архитект да прави нещо впечатляващо, само за да бъде забелязан. Творческият подход винаги трябва да бъде подчинен на функционалността и в крайна сметка да се замислиш как твоята сграда се вписва в средата, без да й пречи. Трябва да помислиш и за хората, които ще ползват твоята сграда, както и за тези, за които тя ще бъде просто част от градската среда. 
В днешно време не е достатъчно да построиш например един жилищен комплекс, а да се помисли за формите, материалите, да се помисли за междублоковите пространства, да се отделят места за игра на децата, подземни паркинги.
Бих дал пример с проекти, с които много се гордеем – жилищният комплекс Резиденшъл парк Лозен и GORA в София, тъй като там успяхме да изпълним всички тези точки, въпреки множеството предизвикателства. 

 

Какво се е променило в професията през последните 10 години?

 

Тук бих посочил технологиите, които позволяват да бъдем още по-гъвкави, по-креативни, да мислим в перспектива. Преди чертаехме на ръка, след това преминахме на по-основни програми, сега го правим с по-умни такива. Бих казал, че в момента професията ни претърпява нова технологична революция и тя се изразява в това, че скоро ще можем директно да произвеждаме готови елементи – давам елементарен пример с прозорец – залагаш в програмата точни размери, параметри, цветове и специализирана машина произвежда рамката, друга - стъклопакета и ги сглабя.

 

Какво е бъдещето на професия  архитект? 

 

Вярвам, че професията на архитекта ще носи все по-голяма отговорност към това да променя начина на живот на хората. Понякога става незабележимо за тях, понякога е придружено с недоволство и веднага давам пример – превръщането на центъра на един град в пешеходна зона, например е огромно предизвикателство за всички и всъщност това е процес на осъзнаване на предимствата му. 
Има много примери за това в редица европейски градове, където винаги е имало период на напасване. 
Вслушвайки се в мнението на хората, ние архитектите, трябва да носим отговорността всички тези промени да се случват към по-добро. 

 

Как вие променяте професията? 

 

С работа. С творчеството и отношението. С енергията, която влагаме във всеки един наш проект, с усилията ни да бъдем перфектни и в най-малкия детайл. Ние сме различни в това, че правим всичко заедно. Така клиентът се възползва от общия потенциал на екипа.