Kомплекс за детско развитие "Света София"

Локация гр. София, България
Година 2020
Категория Обществени сгради/ Интериорен дизайн/ Образование
РЗП 1 300 кв.м
Статус Реализиран
Инвеститор Столична Община, р-н Възраждане, Фондация „За нашите деца“

За проекта

През 2020 г. и с помощта на ИПА Домът за медико-социални грижи „Св. София“ се трансформира в модерен комплекс за ранно детско развитие. Комплексът помещава в себе си нови функции за прилагане на съвременни методи за работа с деца с увреждания и трудности в развитието, и начини за подкрепа на семейства в уязвимо положение. Това, което прави проекта специален, е приносът на ИПА към една социална кауза, подкрепяща развитието и благосъстоянието на децата в България. Това мотивира ИПА да стане партньор на фондация "За нашите деца" и да бъдем част от положителната промяна.

Работата на ИПА се състои в изготвянето на обширен проект за реновация на вече съществуващата сграда на Дом за медико-социални грижи “Света София“. Сградата представлява класически Г-образен обем със скатен покрив. Съществуването на социален фактор при проекта е както голяма мотивация за екипа, така и още едно предизвикателство за удовлетворяването на нуждите на фондацията по най-добрия начин. Основното предизвикателство в проекта е намирането на най-доброто функционално решение за новите услуги, предлагани от комплекса, както и поместването в бюджета на фондацията за реновация от подобен мащаб. Всички стъпки в проектирането и дизайна са специално съобразени с тези две изисквания. 

Осигуряването на максимално добра достъпност е водещ принцип и предизвикателство за проектантите от ИПА. Интегрирането на дворното пространство като локация за образование и отдих също заема централно място в дизайна. Специално внимание е отделено на оформянето на самите пространства, така че те да могат да стимулират детското въображение и желание за учене и набиране на нови знания. Те са организирани така че да бъдат максимално защитени и сигурни, но и вълнуващи за децата. 

Архитектурата и средата играят огромна роля при развитието на детската психика.
Точно затова ИПА обръща специално внимание на всеки малък детайл при реализацията на архитектурния проект.

Комплексът също така предлага функции като организиране на обучения за кандидат-осиновители за приемни семейства, както и уъркшопове за превенция на насилието над децата. 

На приземния етаж е разположено входното фоайе заедно с основните центрове в сградата. На подземното ниво се разполага водно-рехабилитационен център с осигурен достъп за деца с увреждания. На първото надземно ниво се поместват всички административни помещения. Подпокривното пространство е усвоено като резидентна зона за гостуващи на фондацията обучители и други гости. Там се заформя цялостна жилищна програма със стаи, офиси и отделна кухня. В двора са организирани множество площадки за различни възрастови групи и за деца с увреждания. 

Прочети повече