Производствен комплекс Mecalit

Локация гр. Куклен, обл. Пловдив
Година 2018
Категория Индустриални сгради
РЗП (разширение) 3 824,87 кв.м
Статус Реализиран
Инвеститор „Мекалит България“ ЕООД

За проекта

ИПА проектира разширението на производствения комплекс на „Мекалит България“ ЕООД в гр. Куклен в близост до гр. Пловдив. Компанията произвежда детайли за бяла техника за световните лидери от бранша. С разширението на индустриалния комплекс фирмата поема и нова дейност – изработване на пластмасови елементи за автомобилната индустрия.

Основен приоритет в реализацията на инвестиционното намерение е интегрирането на редица иновативни технологии и решения.
Архитектурният проект е изграждане на разширение на вече съществуваща производствена база. Именно това е и едно от основните предизвикателства при реализирането на инвестиционния проект. Желанието на възложителя е производственият процес да не бъде прекъсван и намесата в съществуващата сграда да бъде минимална. ИПА предвижда всяка дейност, така че да се съобрази с това основно изискване.

Проектът предвижда изграждане на две свързани помежду си части – административна, обособена на три нива и едноетажна производствена част с товарo-разтоварна зона. Разширението е предназначена за нов вид производство, свързано с процеси за студено металообработване и асемблиране на продукция. Новата сграда се разполага долепена до съществуващата и добавя 3824 кв.м площ към вече изградените 5754 кв.м производствена площ. Осигурена e връзка между новата производствена и административна част на първо ниво, както и чрез стълба на второ ниво. Възможно е и преминаване от покрива на старата част към покривите на новата, което подпомага обслужването им.

Един от най-интересните моменти в проекта е ефективното оползотворяване на отпадната топлина.

В процеса на архитектурното проектиране ИПА разработва специална система за повторно използване /утилизация/ на вторични енергийни източници, което позволява разпределение на отоплението в цялата сграда. За максималното ѝ оползотворяване е изградена връзка с подовото отопление в административната част, както и с топловъздушните апарати в производствените и складовите помещения.

Във фасадното решение са интегрирани стандартни фасадни термопанели с пълнеж от мин. вата и с външна обшивка от профилна ламарина, издържани във фирмените цветове на компанията.

Прочети повече