Англо-aмериканско училище

Локация гр. София, България
Година 2012
Категория Обществени сгради/ Образование
Англо-aмериканско училище София
РЗП 8 800 кв.м
Статус Реализиран
Инвеститор "Инос 1" ООД

Награди

 • Национален конкурс "Сграда на годината 2012"
  Награда в категория "Сгради за образование"

За проекта

Англо-американското училище (ААУ) е отличен пример за устойчив подход в архитектурата. Изградено през 2012 г., то прави едни от първите стъпки към устойчиво строителство в България. Проектът на ИПА се концентрира върху разширението на училището с добавянето на нови два корпуса с образователна функция. Концепцията цели елегантното им вписване във вече съществуващия сграден обем и продължаване на тенденцията за устойчиво строителство.

Проектът получава златен сертификат по системата за устойчиво развитие LEED и е първият сертифициран проект на ИПА. ААУ е и първото LEED сертифицирано училище на Балканите.
Нарастването на броя на учениците налага увеличаване на капацитета на самата сграда, търсейки естествено продължение на вече съществуващия комплекс. Проектът за разширението на сградата предвижда класни стаи за 10 паралелки по 20 ученици и библиотека, спортна зала, столова, общи пространства за срещи и почивка, административен и обслужващ сектор и всички съпътстващи ги помещения. Цялостната визия за АУУ, произлизаща от предварителния концептуален проект на американското бюро TruexCullins, е създаване на уникална по рода си училищна сграда с отношение към природата и бъдещето. 

Идеята за „зелена” сграда е залегнала и във всички етапи на планирането, проектирането и изграждането на разширението от страна на ИПА – от избора на подходящ терен, устойчиви материали до планирането на системите за енергийна и водна оптимизация и цялостното управление на сградата. В препоръките на възложителя централно място заема именно достигането на нужните устойчиви параметри по изискванията на LEED стандарта. Те се развиват в няколко основни посоки - високо качество на въздуха и средата, иновация в архитектурния дизайн, постигане на добра атмосфера за обучителните дейности, постигане на максимално ефективно водно потребление чрез преизползване на дъждовната водата. 

В обемно-пространствено отношение съществуващото училище представлява разклонена нискоетажна структура, която помещава в отделните си клонове различни образователни групи и функции. Проектът за разширение на ИПА се съобразява с тази идея, развивайки новите елементи като продължение на оригиналната структура като взема предвид и теренните дадености на имота. Този подход цели запазване на духа на сградата и нейната смислова организация. 

В решението проектът залага на отворени пространства и естествена светлина, които да осигуряват качествена среда за обитаване на учениците. Композицията на разширението е ориентирана към външен форум на две нива, разположен в югоизтоната част на новата сграда. Към него са ориентирани вътрешните пространства с богато остъкляване, което обвъзрзва сградата със заобикалящата я среда. 
Всички съоръжения на територията на училището са енергоспестяващи или базирани на възобновяеми източници с цел да се намали вредата върху околната среда. 

В проекта е заложена добре структурирана водна стратегия, базирана на естествения цикъл на водата и нейното преизползване за битовите нужди на училището. По този начин АУУ се справя ефективно с управлението на дъждовните води, с пречистването на отпадните такива и с оптимизирането на разходите за напояване. Изграден е зелен покрив, който играе роля на био-филтър - сбраната вода се складира в цистерна, от където със специални помпи тя се пренасочва за преизползването и в санитарните помещения. Освен това в двора е проектирано изкуствено езеро, събиращо излишъка от дъждовната вода, чрез което се захранва системата за поливане на зелените площи и озеленения покрив.

С цел енергийна оптимизация на сградата, тя е решена с външна изолация с много високи параметри на ефективност, което елиминира изцяло нуждата от климатизация. В класните стаи се залага на естествена вентилация, вместо на механична, която би имала нужда от допълнителна енергия. Голяма част от площите в двора и покривите са покрити с фотоволтаични и соларни панели. Алеите са изградени с покритие със специални парко-елементи, които намаляват топлопоглъщането през деня и съответно топлоотдаването през нощта.

Прочети повече

В числа

 • 8 800 РЗП (кв.м)
 • 43 500 Озеленени площи (кв.м)
 • 40% Спестена енергия
 • 75% Спестен воден ресурс
 • 90% Рециклирана стомана
 • 50% Дървесина от устойчиво управлявани гори
 • 20% Материали с местен произход
 • 65% Материали пренасочени към повторно използване
 • 10 Нови паралелки
 • 200 Ученици (бр.)