Логистичен и офисен хъб SEG

Локация с. Кривина, обл. София, България
Година 2019
Категория Индустриални сгради
ЗП 3 324 кв.м
РЗП 5 600 ĸв.м
Статус Реализиран
Бюджет 7 млн.лева
Възложител (ЅЕG) Ѕресіаl Еvеntѕ Grоuр

Награди

  • Специална награда от „Сграда на годината 2019" в категория "Производствени и логистични сгради"

За проекта

Логистичен и офисен хъб SEG е един от най-интересните и емблематични проекти на ИПА. 

Чрез своите визия и функционалност сградата налага нови тенденции в сферата на промишленото строителство за страната. Изчистеният дизайн и елегантните форми, съвременните материали и иновативни архитектурни решения променят на практика представите за логистична сграда.
Хъбът SEG обхваща няколко основни функционални зони, подпомагащи дейността на компанията – административна част, логистично звено, работилници за декори и мебели с шоурум. Тук се произвеждат и съхраняват всички елементи, необходими за провеждането на събитие от голям мащаб – сцени, мебели, различни видове декорация, разнообразни инсталации и конструкции, нужни за оформянето на желаната атмосфера.

Целенасочено ИПА прилага иновативни архитектурни и дизайнерски решения, които визуално да отличат сградата. 

Административната част е решена на 3 нива. Първото помещава входното фоайе, шоурум и обособена зона за уъркшопове, второто – зоната за хранене с тераса и зелени места за рекреация, а третото – отворени офис пространства и конферентни зали, както и обособени кътове за почивка.

Нуждата от постоянна връзка между отделните звена на комплекса налага обвързването им чрез топла връзка, която свързва административната със складово-производствената зона. Върху покрива на складовата част е изградена фотоволтаична инсталация, която енергийно обезпечава комплекса.

Фасадното оформление на сградата играе огромна роля в промяната на възпиятието за промишлена сграда. Финишът на фасадата е от няколко материала – композитни алуминиеви панели в цвят мед – корпоративният цвят на компанията, стъклена окачена фасада, подвижни перфорирани слънцезащитни пана, както и термопанели за складовата част. Разликата в материалите на фасадата отразява и отделните функционалните зони в интериора. 

Интериорният дизайн е вдъхновен от стилистиката на компания „Тесла“ в Калифорния и комбинира в себе си изчистени елементи и елегантни повърхности с акцент - корпоративният меден цвят на компанията. Разположението на отделните елементи е силно повлиян от Фън Шуй.

Прочети повече