Сервизен и търговски център Wirtgen

Локация с. Кривина, София, България
Година 2016
Категория Индустриални сгради
ЗП 940 кв.м
РЗП 1260 кв.м
Статус Реализиран
Инвеститор “ВИРТГЕН България” ЕООД
Строител "Щрабаг" ЕАД

За проекта

С цел разширение дейността на "Виртген България" ЕООД, част от международната „Виртген Груп“, избира ИПА да проектира новата търговска база на компанията в София.
Сградата представлява сервизен и търговски център на пътностроителни машини за добив на минерали и суровини, функционално разделена на четири зони според характера на извършваните услуги и дейности. Архитектурният проект е изцяло съобразен с всички корпоративни изисквания на бранда.

Една от основните задачи на ИПА в развитието на инвестиционния проект бе финалният продукт да отговаря на всички немски стандарти и изисквания за строителство, което постигнахме успешно във финалния архитектурен облик. Комплексът е решен като два допиращи се обема, като в по-ниската част са поместени административни помещения, а в по-високата са предвиден складово-ремонтните нужди на предприятието.

Първата сграда е предназначена за офиси и е на две нива, като функционално е предвидена за търговската и рекламна дейност на компанията. Фасадата е решена с обшивка от алуминиеви композитни панели в цветовете на „Виртген Груп“. Откриването на правилния нюанс бе и основното предизвикателство при разработването на проекта, тъй като специфичният нюанс на бранда е сравнително труден за намиране в България. В крайния резултат цветовете присъстват както в екстериора, така и в интериора на сградата.

Функционално тя е разделена на 4 зони: зона с достъп на клиенти и външни лица – търговска дейност и офиси; зона без достъп на външни лица - сервизно обслужване и ремонтни дейности; зона склад – за съхранение на части и компоненти необходими за сервизните дейности; техническа зона - необходимите за функционирането на комплекса технически помещения.

Прочети повече