Производствена сграда Neoperl

Локация гр. Добрич, България
Година 2019
Категория Индустриални сгради
ЗП 11 200 кв.м
РЗП 11 794,25 кв.м
Статус Реализиран
Инвеститор „Неопърл България“ ЕООД
Строител "Бараж Груп" ЕООД

За проекта

Заводът на Neoperl в Добрич, проектиран от ИПА, е един от най-мащабните инвестиционни проекти в региона през последните години. Компанията е част от германско-швейцарската Neoperl Group, която произвежда иновативни решения за питейна вода, които регулират формата и интензитета на струята и защитават питейната вода. Архитектурният проект представлява мащабен едноетажен производствено-административен обем, който помества всички нужни за пълноценното функциониране на процесите в компанията. 

Фабриката, достигаща впечатляваща площ от 11 200 кв.м, е изградена за 10 месеца.

Максимално ефективно усвояване на капацитета на сградата и вниманието към всеки детайл от гледна точка на безопасността на работа и пожарозащитните средства, стоят в основата на всички проектантски решения. 

Както при повечето производствени комплекси и тук сградата помества в себе си две основни функции – производствена и административна. От обемна гледна точка сградата представлява „Г-образно“ производствено хале с прилежащи към него работилница, лаборатория за контрол на качеството и офис части за проверка на готовата продукция. 

Административния участък на сградата е разделен на 4 офиса, симетрично разположени спрямо главния вход на сградата. Офисите са свързани с производствено-складовия обем посредством врати с контролиран достъп за максимално улеснение на работния процес, но и осигуряване на нужната защита. Визуалната връзка между административните помещения и производството са основен търсен ефект от инвеститора. Идеята, която стои зад това е да не се губи комуникацията между двете основни звена в компанията, които трябва да функционират в синхрон.

Производствената част следва стриктна технологична схема, като оборудването за ефективното ѝ функциониране е произведено специално за нуждите на завода. В тази част се предвиждат общо 100 работни места за работа на трисменен режим. Производствената зала и инсталациите в нея са решени, така че дават възможност за вариативност при разполагане и разместване на технологичното оборудване.

Конструкцията е предвидена от сглобяеми стоманобетонови елементи. Фасадните конструкции и противоветровите връзки са проектирани от стомана, а фасадите завършват композицията с термоизолационни панели на вертикален монтаж за изчистена откъм допълнителни вертикални окомплектовки фасадна визия.

Прочети повече